РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервни части за Вашата градинска и горска техника

Вериги за моторни и електрически триони

СТЪПКА НА ВЕРИГАТА
Стъпка на веригата е разстоянието между всеки два последователни нита, разделено на две.
Стандартни стъпки са: 1/4“(6.35мм); .325“(8.25мм); 3/8“(9.52мм); .404“(10.26мм); 3/4“(19.05мм)

ДЕБЕЛИНА НА ВОДЕЩОТО ЗВЕНО
Това е дебелината на тази част от водещото звено, която влиза в канала на водещата шина.
Стандартите за тази дебелина са: .043“(1.1мм); .050“(1.3мм); .058“(1.5мм); .063“(1.6мм)

Към началото